Περιβάλλον Τουρισμός

Βιώσιμος τουρισμός: Μια αυξανόμενη τάση του ταξιδιωτικού κλάδου.

Τι είναι βιώσιμος ή αειφόρος τουρισμός

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO), βιώσιμος ή αειφόρος τουρισμός (sustainable tourism) είναι “ο τουρισμός που λαμβάνει πλήρως υπόψη του τις υφιστάμενες και μελλοντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επισκεπτών, του κλάδου και των κοινοτήτων στους προορισμούς υποδοχής”.

Αρχές και πρακτικές που θα πρέπει να εφαρμόζονται στο πλαίσιο του βιώσιμου και αειφόρου τουρισμού είναι, σύμφωνα με τον UNWTO:

 • Να γίνεται βέλτιστη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων
 • Να υπάρχει σεβασμός στην κοινωνική και πολιτιστική αυθεντικότητα των τοπικών κοινοτήτων.
 • Να εξασφαλίζεται η βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, παρέχοντας κοινωνικοοικονομικά οφέλη σε όλους τους ενδιαφερομένους που είναι δίκαια κατανεμημένες, συμπεριλαμβανομένης της σταθερής απασχόλησης και ευκαιριών εισοδήματος και των κοινωνικών υπηρεσιών στις κοινότητες υποδοχής και συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της φτώχειας.

Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη απαιτεί τη συμμετοχή όλων των σχετικών κοινωνικών εταίρων που είναι άρτια πληροφορημένοι καθώς και ισχυρή πολιτική ηγεσία ώστε να εξασφαλίζεται ευρεία συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και συναίνεση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται εμφανές ότι η αειφορία ή βιωσιμότητα στον τουρισμό δεν έχει να κάνει μόνο με το περιβάλλον, όπως έχει επικρατήσει.

Αφορά, επίσης, κοινωνικά ζητήματα όπως ο υπερτουρισμός, η ασφάλεια και η προστασία της δημόσιας υγείας.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού (WTTC) στην πρόσφατη μελέτη του για τον απολογισμό βιωσιμότητας για τον τουρισμό (Sustainability Reporting In Travel & Tourism) κατέγραψε τα 43 βασικότερα ζητήματα που επηρεάζουν τον κλάδο και αφορούν τα εξής θέματα:

 • τη διατήρηση της βιωσιμότητας των προορισμών σ΄ ένα μεταβαλλόμενο κόσμο
 • τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και ηγεσία
 • την αλλαγή των παραγόντων καινοτομίας
 • την εξελισσόμενη αγορά εργασίας και οι πρακτικές απασχόλησης
 • Οι επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον
 • Υγεία και τουρισμός
 • Τουρισμός και ανθρώπινα δικαιώματα
 • Τουρισμός και ασφάλεια

Από αυτά τα τέσσερα πιο κρίσιμα ζητήματα σχετίζονται με την άμεση επίπτωση της τουριστικής δραστηριότητας στο περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια.

Συγκεκριμένα είναι:

 • Η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, η βιοποικιλότητα και τα τοπία
 • Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελκυστικότητα και στην μακροπρόθεσμη σκοπιμότητα συγκεκριμένων προορισμών.
 • Η ετοιμότητα των προορισμών και των επιχειρήσεων ν ανταποκριθούν σε θέματα ασφάλειας και προστασίας
 • Μείωση της τουριστικής κίνησης σε προορισμούς που μαστίζονται από επιδημίες και ζητήματα επιζήμια για τη δημόσια υγεία.

Ο βιώσιμος τουρισμός δεν είναι απλώς μια αυξανόμενη τάση του ταξιδιωτικού κλάδου. Με ταχείς ρυθμούς, γίνεται προτεραιότητα στον τομέα της φιλοξενίας και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Καιρός ήταν!

Ο κλάδος θα πρέπει να αναπτυχθεί, εξυπηρετώντας ολοένα και περισσότερους πελάτες και κατασκευάζοντας ολοένα και περισσότερα καταλύματα, μειώνοντας ταυτόχρονα το αποτύπωμα άνθρακά.

Ας ρίξουμε μια ματιά στον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι οργανισμοί και κάποια καταλύματα αντιμετωπίζουν αυτήν την πρόκληση.

Τρέχουσες τάσεις στη βιώσιμη φιλοξενία

 • Μείωση της σπατάλης τροφίμων Για παράδειγμα, καλλιεργώντας τρόφιμα επιτόπου, επιλέγοντας τρόφιμα τοπικής προέλευσης και μεταβάλλοντας τις κοινωνικές νόρμες, ώστε να διασφαλίζεται ότι η σπατάλη τροφίμων δεν θα θεωρείται πλέον αποδεκτή (Benjamin Lephilibert, HYB2018).
 • Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού πέραν του δωματίου του ξενοδοχείου. Εκτός από το να ενθαρρύνουν τους πελάτες να είναι φειδωλοί με την κατανάλωση νερού και τη χρήση πετσετών, ορισμένα καταλύματα στρέφονται σε καινοτομίες, όπως οι ντουζιέρες που φιλτράρουν το νερό τους (Inge Huijbrechts, HYB2018).
 • Εξάλειψη του πλαστικού. Ένα βήμα πιο πάνω από την ανακύκλωση, η κατάργηση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της τεράστιας ποσότητας αποβλήτων που προέρχονται από τη δημιουργία και των απόρριψη τέτοιων αντικειμένων. Μια καλή αφετηρία είναι η κατάργηση των πλαστικών μπουκαλιών νερού και των πλαστικών σακουλών (Jeanne Varney, HYB2020).
 • Εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτή η «οικονομικά βιώσιμη μέθοδος» είναι αποτελεσματική και εφαρμόζεται εύκολα, για παράδειγμα ανασχεδιάζοντας την εμπειρία των πελατών, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι πελάτες να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους. Ένας τρόπος είναι η αντικατάσταση του μικρού ψυγείου και της καφετιέρας σε κάθε δωμάτιο με έναν κοινόχρηστο χώρο παροχών σε έναν ανοιχτό χώρο για τους πελάτες (Christopher Warren, HYB2020).
 • Δημιουργία ενός ξενοδοχείου χωρίς χαρτί. Είναι ένας στόχος που διευκολύνεται από τη χρήση ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης καταλυμάτων, το οποίο θα απλοποιήσει τις λειτουργίες και θα εξορθολογίσει την εμπειρία των πελατών, μειώνοντας ταυτόχρονα τις εκπομπές άνθρακα (Terence Ronson, HYB2018).
 • Ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στην αρχιτεκτονική του ξενοδοχείου. Στην κατασκευή νέων καταλυμάτων, υπάρχει μια προσέγγιση «τριών μηδενικών»: χρήση τοπικών υλικών κατασκευής και δεξιοτήτων (μηδενικά χιλιόμετρα), προτεραιότητα στην ενεργειακή διαχείριση και τις χαμηλότερες εκπομπές (μηδενικό διοξείδιο του άνθρακα) και εισαγωγή της διαχείρισης του κύκλου ζωής στη διαδικασία κατασκευής (μηδενικά απόβλητα) (Matteo Thun, HYB2020).

Στροφή σε οικολογικές λύσεις: θετική κίνηση για τον πλανήτη, θετική κίνηση και για την προσέλκυση των σημερινών (και αυριανών) πελατών των ξενοδοχείων

Πέρα από τον ευγενή στόχο της απαλλαγής από τον άνθρακα, υπάρχουν επίσης οικονομικοί παράγοντες και πτυχές που σχετίζονται με την προώθηση, οι οποίες οδηγούν τις τάσεις της βιομηχανίας προς τη βιωσιμότητα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών προβλέπει ότι έως το έτος 2020 θα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 1,6 δισεκατομμύρια ταξίδια οικολογικής έμπνευσης.

Η φιλικότητα προς το περιβάλλον εξελίσσεται από καλοδεχούμενο αγαθό που αποτελεί ξενοδοχειακή τάση σε αναγκαία προτεραιότητα για αυξανόμενο αριθμό περιβαλλοντικά και κοινωνικά ευαισθητοποιημένων ταξιδιωτών.

Αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα στην νέα γενιά ταξιδιωτών και πελατών ξενοδοχείων. Μια μελέτη σχετικά με τη συμπεριφορά των millennial καταναλωτών, η οποία διεξήχθη από την The Nielsen Company, διαπίστωσε ότι η βιωσιμότητα αποτελεί προτεραιότητα στις αγορές αυτής της γενιάς, μιας γενιάς που ασκεί μεγάλη επιρροή και ταξιδεύει πολύ. Πράγματι, το 66% των αποκριθέντων παγκοσμίως (αύξηση κατά 11% από το περασμένο έτος) θα «πλήρωναν περισσότερα χρήματα για προϊόντα και υπηρεσίες από εταιρείες που δεσμεύονται να συμβάλλουν θετικά στην κοινωνία και στο περιβάλλον» (Nielsen, 2015).

Στο ίδιο πνεύμα, μια παγκόσμια έρευνα της TUI διαπίστωσε ότι τα δύο τρίτα των παραθεριστών είναι πρόθυμοι «να κάνουν παραχωρήσεις στον τρόπο ζωής τους, προκειμένου να ωφελήσουν το περιβάλλον» (TUI, 2017).

Επομένως, αποκτώντας οικολογική συνείδηση, ένα κατάλυμα μπορεί όχι μόνο να προσελκύσει ευκολότερα τους σημερινούς περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένους ταξιδιώτες, αλλά και να βοηθήσει τους πελάτες του να ωφελήσουν το περιβάλλον, χωρίς να υποβαθμίσουν την ποιότητα του ταξιδιού τους.

Τι χρειάζεται για να αναγνωριστεί ένα κατάλυμα ως οικολογικό;Επί του παρόντος, δεν υπάρχει μια ενιαία, καθολική σειρά κριτηρίων για την επίσημη αναγνώριση των καταλυμάτων ως οικολογικών.

Ωστόσο, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Βιώσιμου Τουρισμού (GSTC), ο φορέας που διαχειρίζεται τα παγκόσμια πρότυπα για τον βιώσιμο ταξιδιωτικό και τουριστικό κλάδο, δημιούργησε τα Κριτήρια και τους Προτεινόμενους Δείκτες του GSTC για Ξενοδοχεία, σε μια προσπάθεια «να υπάρξει κοινή συμφωνία για τον βιώσιμο τουρισμό». Η ιδέα είναι να εναρμονιστούν όλα τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στα πολυάριθμα συστήματα πιστοποίησης οικολογικών ξενοδοχείων, όπως το Πράσινο Κλειδί, η Πιστοποίηση Green Star Hotel κ.λπ.

Ο οργανισμός περιγράφει τα Κριτήρια GSTC ως «τις ελάχιστες προϋποθέσεις που θα πρέπει να φιλοδοξεί να καλύπτει μια ξενοδοχειακή επιχείρηση (ή οποιοσδήποτε τύπος κτιστών καταλυμάτων)».

Τα ξενοδοχεία που θέλουν να αναγνωριστούν επίσημα ως οικολογικά καταλύματα μπορούν να στραφούν σε έναν από τους πολλούς φορείς πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένοι από το GSTC ανά τον κόσμο.

Βρείτε την πλήρη λίστα των αναγνωρισμένων προτύπων από το GSTC και των φορέων πιστοποίησης οικολογικών ξενοδοχείων εδώ

Μια τελευταία σκέψη για τη βιώσιμη φιλοξενία

Όπως είδαμε από τα νούμερα, μένει να γίνουν σημαντικά βήματα, προκειμένου να καταστεί ο τομέας της φιλοξενίας ένας οικονομικά βιώσιμος κλάδος. Η πορεία μπορεί να είναι, αν μη τι άλλο, δύσκολη. Όμως, η αλήθεια είναι ότι κάθε μέτρο, κάθε βήμα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε κάθε επίπεδο της βιομηχανίας μετράει και είναι, πράγματι, καίριο.

Πήγες: unwto.org – trivago.com

Ακολουθήστε το filoxenianews.gr στο Google News 

⇒ Διαβάστε ακόμα: Όλα τα νέα για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους

⇒ Διαβάστε ακόμα: Όλα τα νέα για τον κλάδο του τουρισμού

⇒ Διαβάστε ακόμα: Όλα τα νέα για τα ξενοδοχεία

Δείτε ακόμα

Ποδηλατικός τουρισμός σε όλη την Ελλάδα

Γ. Π.

Β. Κικίλιας σε ΕΣΑμεΑ: Στόχος μας να γίνει η Ελλάδα προσβάσιμη σε όλους τους επισκέπτες της

Γ. Π.

Πρακτική Άσκηση στον Τουριστικό Κλάδο: Ευκαιρία ή Παγίδα για τα νέους επαγγελματίες;

Γ. Π.

Ιστορικές πόλεις και τα μυστικά τους

Γ. Π.

Air France-KLM:4 δις ευρώ για την διάσωσή της από την Κομισιόν

N. K.

Οι τρεις ελληνικές παραλίες που συγκαταλέγονται στις ασφαλέστερες της Ευρώπης

Γ. Π.
φορτώνει....