ξενοδοχειακο Επιμελητηριο

Ξενοδοχεία Τουρισμός

ΞΕΕ: Υψηλή η ικανότητα του τομέα της Φιλοξενίας στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών συστημικών και μη συστημικών κρίσεων

Γ. Π.
Ακρογωνιαίος λίθος οικονομικής ανάπτυξης και απορρόφησης μεγάλου μέρους του εργατικού δυναμικού της χώρας μας είναι ο τομέας της Φιλοξενίας, κλάδος που εμφανίζει υψηλή ικανότητα στην αντιμετώπιση...
Φορείς

Φιλοξενία, να δράσουμε σήμερα για το καλύτερο αύριο

Γ. Π.
TOY ΑΛΕΞΑΝΔΡΟY ΒΑΣΙΛΙΚΟY* Η επέτειος των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση βρίσκει τη χώρα με ανεπούλωτα ακόμη τα τραύματα από τη βαθιά δεκαετή οικονομική...