Τουριστική Σχολή Ηρακλείου

Φορείς

Τουριστική Σχολή Ηρακλείου:Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

N. K.
Τα κριτήρια εισαγωγής τους, εξαρτώνται από τις θέσεις που θα μείνουν κενές από τις εγγραφές των εισαχθέντων με το παράλληλο μηχανογραφικό και τα συνολικά τους...