τεχνολογία

Περιβάλλον

Νέα προϊόντα και τεχνολογίες

N. K.
Πρωτοποριακή καινοτομία μέσω της ευρωπαϊκής έρευνας Το 2019, η ΕΕ παρήγαγε περίπου 7 εκατομμύρια τόνους φρούτων για χυμό, αλλά αποδεικνύεται ότι πολύ περισσότερα θα μπορούσαν...