Ταμείο Ανάκαμψης

Τουρισμός

Ταμείο Ανάκαμψης:Αυτές είναι οι επενδύσεις στον Τουρισμό

N. K.
Μια σειρά από επενδύσεις στον τουρισμό περιλαμβάνονται στα συνολικά 55 νέα έργα, αξίας 3,35 δισ. ευρώ, τα οποία εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά...