σωματείο οδηγών

Τοπικά Φορείς

Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης “Ο Ερμής”

Μ. Τ.
 Δείτε το δελτίο τύπου που εξέδωσε το Σωματείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης μετά από την συζήτηση και την ενημέρωση που έγινε στην Επιθεώρηση Εργασίας στο...