περιβαλλοντικη εκπαιδευση

Περιβάλλον Τουρισμός

Διαδικτυακό σεμινάριο του Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

Γ. Π.
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών–Ρούβα–Γουβών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις...