Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών

Φορείς

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών-άλυτο το ζήτημα της καταμέτρησης των ενσήμων

N. K.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, αν και στις 2 Μαρτίου 2022 απέστειλε εξώδικο στον υπουργό Εργασίας και στον διοικητή του eΕΦΚΑ για το ζήτημα της καταμέτρησης...