Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων

Τουρισμός

Εξελέγη το νέο ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΟΔΙΞ)

N. K.
Εξελέγη το νέο ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΟΔΙΞ)...