Μυκηναϊκά ξίφη

Πολιτισμός

Τα Μυκηναϊκά ξίφη που βρέθηκαν στο Αίγιο «επιβεβαιώνουν την Ιλιάδα του Ομήρου»

N. K.
Τα τρία ξίφη χρονολογούνται στον δέκατο τέταρτο αιώνα π.Χ., στην περίοδο της πλήρους λαμπρότητας των μυκηναϊκών ανακτόρων στην Τίρυνθα και την Πύλο. Για εντυπωσιακή ανακάλυψη...