μετεκπαιδευση

Ξενοδοχοϋπάλληλοι

Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου :Μοριοδότηση υποψηφίων μετεκπαίδευσης

Ν. Π.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021-2022 ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. Το Σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν.Ηρακλείου ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες μοριοδότησης για...