μαιανδρος

Πολιτισμός

Περί πάλης θεών και ανθρώπων στην αρχαία Ελλάδα

Γ. Π.
Της κ. Μαίρης Μαύρη – Φιλοσοφική σχολή ΕΚΠΑ εθνικό και καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η ελληνική κλείδα η’ χειρωνιος λαβή η’ μαιανδρος: προέλευση και σημασία του...