λιστα

Τουρισμός Φορείς

Παρατάσεις αεροπορικών οδηγιών.

Μ. Τ.
Παρατείνονται έως την Πέμπτη 22 Ιουλίου οι αεροπορικές οδηγίες που αφορούν τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα μας καθώς και οι γενικές οδηγίες προς τους επιβάτες...