ημέρα δασοπονίας

Περιβάλλον Φορείς

Η Παγκόσμια Ημέρα Δασών καθιερώθηκε να γιορτάζεται στις 21 Μαρτίου κάθε χρόνο από τα Ενωμένα Έθνη

N. K.
Το μήνυμα της Δ/νσης Δασών Χανίων για την 21η Μαρτίου 2021: Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας Συμπληρώνεται φέτος μισός αιώνας απ’ όταν θεσμοθετήθηκε, το 1971, η 21η...