Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη

Πολιτισμός

Άγιος Νικόλαος -Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Έρευνας και Φιλοξενίας του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη

N. K.
Το Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Έρευνας και Φιλοξενίας του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη -15 - 22 Οκτωβρίου 2022- στοχεύει στην ώσμωση δημιουργών από διαφορετικά πεδία....