Αρχιμηδης

Πολιτισμός

Ποια ήταν τα πιο δημοφιλή επαγγέλματα των αρχαίων Ελλήνων φιλόσοφων

N. K.
Κατά την αρχαιότητα, έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί της φιλοσοφίας, που περιγράφουν την ουσία της, δηλαδή τι είναι η φιλοσοφία.  Η φιλοσοφία έχει ορισθεί ως γνώση...