αρχαία Ελλάδα

Πολιτισμός

Φιλοξενία: Οι ρίζες του αρχαιοελληνικού πολιτισμού

N. K.
Στην Αρχαία Ελλάδα η φιλοξενία εθεωρείτο πράξη αρετής. Τους ξένους προστάτευαν ο Ξένιος Δίας και η Αθηνά η Ξενία, όπως και οι Διόσκουροι Κάστωρ και...