ευρωπαϊκός οργανισμός περιβάλλοντος

Περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και το πρόγραμμα δράσεις για το Περιβάλλον

N. K.
Το 95% του αστικού πληθυσμού της ΕΕ εκτίθεται σε συγκεντρώσεις ρύπων που υπερβαίνουν τις τιμές των κατευθυντήριων γραμμών της ΠΟΥ για την ποιότητα του αέρα....
Περιβάλλον Τουρισμός

Οι ελληνικές παραλίες στις καθαρότερες της Ευρώπης

Γ. Π.
Έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος βλέπει το φως της δημοσιότητας και τοποθετεί την Ελλάδα στις πρώτες πέντε θέσεις με τις χώρες της Ευρώπης που διαθέτουν...