11 C
Άγιος Νικόλαος
31 Μαρτίου 2023
Τουρισμός Φορείς

Πρόγραμμα Τουρισμός για όλους – Πότε ξεκινά και ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

Συγκεκριμένα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις”  προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να εκπονεί, έως τις 31.12.2025, ετήσια προγράμματα για την ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, με τίτλο «Τουρισμός για όλους», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κάθε ηλεκτρονική διαδικασία που σχετίζεται με την υλοποίηση του προγράμματος ο χρόνος υλοποίησης, ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος, κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη χρηματοδότηση, διαχείριση, παρακολούθηση, ή άλλη συναφή ενέργεια για τη λειτουργία και την εκτέλεση των προγραμμάτων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό ή λειτουργικό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Στόχος της ρύθμισης είναι αρχικά να τονωθεί η εγχώρια ζήτηση του τουρισμού, δεδομένων των δυσμενών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, δηλαδή των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού και της ενεργειακής κρίσης. Όπως διευκρινίζεται άλλωστε η πανδημία του κορονοϊού και η ενεργειακή κρίση ως συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία έχουν πλήξει και αναμένεται να πλήξουν και στο μέλλον τον τουριστικό τομέα της χώρας, κάτι που αναφέρεται και στην πρόσφατη εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις επιπτώσεις του πολέμου στους ρυθμούς ανάπτυξης των Οικονομιών.

Πέραν από το προαναφερθέντα στόχο βέβαια, ο πάγιος χαρακτήρας που λαμβάνει το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους μέσω της συγκεκριμένης διάταξης, επιδιώκει την αντιμετώπιση όλων των αρνητικών συγκυριών, διεθνών ή εσωτερικών, που ενδέχεται να πλήξουν τον ελληνικό τουρισμό έως και το 2025.

Τέλος, στους μακροπρόθεσμους στόχους, περιλαμβάνεται και η διόρθωση της ανισορροπίας που παρατηρείται διαχρονικά μεταξύ εισερχόμενης και εγχώριας τουριστικής ζήτησης.

Πέρα από το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού η εν λόγω τροπολογία ρυθμίζει θέματα σχετικά με περιβαλλοντικές μελέτες για κύρια καταλύμματα, θέματα για την χωροθέτηση των τουριστικών λιμένων ενώ παρατείνει και για τα έτη 2023,2024,2025 την δυνατότητα χρηματοδότησης από το Εθνικό Σκέλος Π.Δ.Ε. του υπουργείου Τουρισμού των προγραμμάτων για την κατάρτιση των εργαζομένων στον τουρισμό.

Free pass

Ο υπουργός τουρισμού, μιλώντας στην τηλεόραση (05.05.2022), ανέφερε ότι από 1 Ιουλίου 2022 θα υλοποιηθεί από το υπουργείο τουρισμού, με γρήγορη και χωρίς γραφειοκρατία διαδικασία, Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού με free pass, και με δικαιούχους όλους τους οικονομικά αδύναμους πολίτες.

Ακολουθήστε το filoxenianews στο Google News στο Facebook και στο linkedin

Δείτε ακόμα

Β. Κικίλιας: Η Μύκονος στον πυρήνα της στρατηγικής μας για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

N. K.

Πράσινο φως για διακοπές και σε όσους επισκέπτες έχουν εμβολιαστεί με το ρωσικό Sputnik και με το κινεζικό Sinovac

Γ. Π.

Ά. Γκερέκου: Ο Τουρισμός για Όλους είναι δημοκρατικό δικαίωμα

Γ. Π.

Χότζογλου: Ζητάμε να παραταθεί το επίδομα ανεργίας και αυτών που έληξε τον Δεκέμβριο του 2020

Γ. Π.

O Πύργος του Άιφελ ανοίγει ξανά 16 Ιουλίου

N. K.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2023

N. K.
φορτώνει....