15.4 C
Άγιος Νικόλαος
24 Μαρτίου 2023
Δημοφιλή Ξενοδοχεία

Οι σημαντικότερες θέσεις σε ένα ξενοδοχειακό όμιλο

Ασφαλώς και θα έχετε ακούσει τους όρους CEO, COO, IT, HR κλπ και στους περισσότερους ίσως να φαντάζουν Κινέζικα. Είναι όροι που χρησιμοποιούνται ευρέως και στον ξενοδοχειακό κλάδο. Είναι σημαντικά τμήματα των ξενοδοχειακών ομίλων με τους επικεφαλείς των τμημάτων να φέρουν τέτοιους ακαταλαβίστικους όρους.

Ας δούμε όμως μερικούς από τους πιο σημαντικούς ρόλους που μπορεί να έχει σήμερα σήμερα κάποιος στους μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους της χώρας μας και όχι μόνο.

CEO

Ο Διευθύνων σύμβουλος είναι το υψηλότερο στην ιεραρχία διοικητικό στέλεχος μιας επιχείρησης, συνήθως ιδιωτικού δικαίου. Στις αγγλόφωνες χώρες αποδίδεται με το αρκτικόλεξο “CEO” (chief executive officer).

COO

Ο Chief Operating Officer (CΟΟ) είναι ένα ανώτερο στέλεχος επιφορτισμένο με την επίβλεψη των καθημερινών διοικητικών και λειτουργικών λειτουργιών μιας επιχείρησης. Ο COO βρίσκεται στην ιεραρχία ακριβώς κάτω από τον CEO και δουλειά του είναι να κάνει πραγματικότητα όλα όσα του αναθέτει ο CEO κάθε μέρα!

HR Manager

HR ή αλλιώς Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (ή Ανθρώπινων Πόρων) μίας εταιρείας είναι αυτό που ασχολείται με τα άτομα που εργάζονται στον οργανισμό. Ο στόχος του τμήματος HR (Human Resources) είναι να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων. Τα τμήματα HR σε μια επιχείρηση ασχολούνται με τη διαχείριση του πλήρους κύκλου ζωής των εργαζομένων της επιχείρησης, όπως τη συνέντευξη, την πρόσληψη, την εκπαίδευση, την απόλυση, αλλά και ο,τιδήποτε άλλο έχει σχέση με τον υπάλληλο και τις ανάγκες του. Ήδη από τα χρόνια της πανδημίας, οι αρμοδιότητες του υπεύθυνου HR σε μια επιχείρηση αυξήθηκαν σημαντικά, με αποτέλεσμα τόσο τα διευθυντικά στελέχη όσο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρούν τις δεξιότητες του Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού πολύ σημαντικές για την αναπτυξιακή πορεία μιας επιχείρησης.

Accounting manager

Ένας υπεύθυνος λογιστηρίου διασφαλίζει ότι τα οικονομικά αρχεία των οργανισμών παραμένουν ακριβή κατά την τήρηση των προθεσμιών υποβολής αναφορών. Καθιερώνουν εσωτερικούς ελέγχους και κατευθυντήριες γραμμές για την προετοιμασία συναλλαγών που συμμορφώνονται με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Μπορούν ακόμη και να συντονίσουν τη διαδικασία προετοιμασίας του προϋπολογισμού για να διασφαλίσουν την ακρίβεια των οικονομικών εκθέσεων.

Σύμφωνα με το Institute of Management Accountants (IMA), περίπου το 75% των επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού τομέα εποπτεύουν βασικές λογιστικές λειτουργίες. Οι διευθυντές λογιστηρίων συχνά συνεργάζονται με άλλα μέλη της ομάδας και τους επικεφαλής τμημάτων.

Οι επαγγελματίες που ευδοκιμούν σε αυτούς τους ρόλους απολαμβάνουν να εργάζονται ανεξάρτητα. Είναι επίσης προσανατολισμένοι στη λεπτομέρεια, οργανωμένοι και μαθηματικά ικανοί. Οι αρμοδιότητες μπορεί τελικά να επεκταθούν για να συμπεριλάβουν την εποπτεία του προσωπικού, την επίβλεψη του προϋπολογισμού και την πρόβλεψη και την ανάπτυξη λογιστικών διαδικασιών.

IT Manager

Έχεις αναρωτηθεί και εσύ τι είναι ένας IT Manager ή ποιες είναι οι αρμοδιότητές του; Οι περισσότεροι διαχειριστές πληροφορικής, όπως λέγονται στα ελληνικά οι IT Managers, είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και ικανοί να χειρίζονται οποιαδήποτε εργασία πληροφορικής. Aπό την αξιολόγηση νέου υλικού, την υποβοήθηση, την καλωδίωση για τη δημιουργία νέων χώρων εργασίας.

google news

Ένας IT Manager προσλαμβάνει συχνά και εκπαιδεύει διαχειριστές συστημάτων, προγραμματιστές υπολογιστών και διαχειριστές βάσεων δεδομένων.

Σε συνεργασία με την ανώτερη διοίκηση, ένας IT Manager μπορεί να καθορίσει τις τεχνολογικές ανάγκες του οργανισμού και στη συνέχεια να οδηγήσει το προσωπικό του σε ένα συγκεκριμένο και στρατηγικό έργο. Αυτά τα έργα συμμορφώνονται συνήθως με έναν καθορισμένο προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα.

Brand Manager

Brand Manager είναι ένας επαγγελματίας που είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και την καθοδήγηση της στρατηγικής του Brand μιας εταιρείας. 

Αυτό περιλαμβάνει στενή συνεργασία με τις ομάδες μάρκετινγκ και πωλήσεων για την ανάπτυξη και την υλοποίηση εκστρατειών και πρωτοβουλιών που ευθυγραμμίζονται με το συνολικό όραμα και τις αξίες του Brand.

Ο ρόλος του Brand Manager είναι να διασφαλίζει ότι το Brand εκπροσωπείται και επικοινωνείται με συνέπεια με τρόπο που να συνάδει με τους στόχους και τους σκοπούς της εταιρείας.

Sales Director

Ο/η Sales Director ηγείται της ομάδας πωλήσεων, είναι υπεύθυνος για την εμπορική πολιτική της εταιρείας. Καθορίζει τους ετήσιους στόχους για τους πωλητές και την εταιρεία συνολικά, και θα είναι προσανατολισμένος στην ανάπτυξη του πελατολογίου σχεδιάζοντας στρατηγικά και λανσάροντας νέα προϊόντα ή υπηρεσίες διασφαλίζοντας παράλληλα την ικανοποίηση των πελατών, την επίτευξη των αποτελεσμάτων και την αύξηση της κερδοφορίας.

Ecommerce Marketing Director

Είναι ο ειδικός/η σε θέματα ψηφιακού marketing και ηλεκτρονικού εμπορίου. Είναι υπεύθυνος για την online παρουσία μίας εταιρείας/ενός οργανισμού/ενός brand και κυρίως για τον εξ ολοκλήρου σχεδιασμό της στρατηγικής marketing σε όλα τα ψηφιακά κανάλια – συμπεριλαμβανομένων των SEO/SEM – και σε όλο το πεδίο του paid advertising (Social Media, Google Ads): από τη σύλληψη του concept μέχρι την εκτέλεση και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας. Ελέγχει, παρακολουθεί, βελτιστοποιεί και αναλύει δεδομένα χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα online εργαλεία με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της εταιρείας.

Cost Control Manager

Ο Cost Control Manager είναι αυτός/η που ελέγχει την καθημερινή διαχείριση των παραγγελιών των τμημάτων των ξενοδοχείων. Έχει συνεργασία με τους υπευθύνους των τμημάτων για τη διασφάλιση της σωστής διαχείρισης των πρώτων υλών και ελέγχει την εξαγωγή τακτικών (μηνιαίων) και έκτακτων απογραφών

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτική η ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης των λειτουργικών δαπανών, όπως το κόστος των τροφίμων και των ποτών, της μισθοδοσίας καθώς και όλα τα σχετικά λειτουργικά κόστη, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Το μεταβαλλόμενο κόστος των τροφίμων, τα προκλητικά ζητήματα προσωπικού και η ανάγκη μείωσης της σπατάλης σημαίνει ότι ο έλεγχος του κόστους σε κάθε πτυχή της παραγωγικής διαδικασίας θα πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί με απόλυτα ορθολογικό τρόπο για να διατηρηθεί η κερδοφορία της επιχείρησης.

Quality Assurance Manager

Ο/η Quality Assurance Manager στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχει ένας οργανισμός είναι κατάλληλα για τον σκοπό τους, συμμορφώνονται νομικά και ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών

Ως διευθυντής διασφάλισης ποιότητας, συντονίζει τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση των προτύπων ποιότητας που έχουν καθοριστεί για ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Διασφαλίζει ότι η ποιότητα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τα καθορισμένα πρότυπα.

Ακολουθήστε το filoxenianews στο Google News στο Facebook και στο linkedin

Δείτε ακόμα

Έφυγε από τη ζωή ο General Manager του Elounda Beach

Γ. Π.

Οι 5 κορυφαίες καινοτομίες που θα δούμε στα ξενοδοχεία το 2023

Γ. Π.

Κρήτη: «Χρυσή» προδιαγράφεται η τουριστική σεζόν

Γ. Π.

Τουρισμος: Η αντιστροφή μέτρηση έχει αρχίσει

Γ. Π.

Οι Λειψοί στους κορυφαίους Ελληνικούς προορισμούς που προωθούν το βιώσιμο τουρισμό

Γ. Π.

Blue Palace: 13 Μαΐου, οι πόρτες μας θα ανοίξουν ξανά

Γ. Π.
φορτώνει....