21.6 C
Άγιος Νικόλαος
28 Μαΐου 2023
Ξενοδοχεία

Οδηγός Ασφαλούς Λειτουργίας Τουριστικών Καταλυμάτων

H Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεννόηση με το Υπουργείο Τουρισμού, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, ενόψει της τουριστικής περιόδου και στο πλαίσιο διαδικτυακής ημερίδας που διοργάνωσε, με θέμα «Η εφαρμογή των μέτρων κατά της πανδημίας στα τουριστικά καταλύματα της χώρας. Η εμπειρία του 2020 και οι προκλήσεις του 2021» προχώρησε στην εκπόνηση Οδηγού Ασφαλούς Λειτουργίας Τουριστικών Καταλυμάτων.

Στόχος του οδηγού είναι να συμβάλει τόσο στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων όσο και στην προστασίας της υγείας των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο. Ο συγκεκριμένος οδηγός διευκολύνει με απλές, ουσιαστικές και κυρίως επιστημονικά τεκμηριωμένες οδηγίες την καθημερινότητα των εργαζομένων, ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ένα ασφαλές υγειονομικά περιβάλλον.

Δείτε τον οδηγό εδώ

Ο Οδηγός Λειτουργίας Τουριστικών Καταλυμάτων περιέχει οδηγίες για:

    • Την εκπαίδευση προσωπικού στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων

    • Τη συμβολή των εργοδοτών στην εξασφάλιση υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος

    • Την υπηρεσία υποδοχής

    • Τις υπηρεσίες εστίασης

    • Τα μέτρα προφύλαξης έναντι της λοίμωξης covid-19 ανά θέση εργασίας στους χώρους εστίασης

    • Τους χώρους αναψυχής για παιδιά

    • Τους κοινόχρηστους χώρους

    • Τις υπηρεσίες μεταφοράς πελατών

Η δημιουργία του Οδηγού Ασφαλούς Λειτουργίας Τουριστικών Καταλυμάτων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας βασίστηκε στο ισχύον για τον τουρισμό θεσμικό πλαίσιο, σε ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας καθώς και στην εμπειρία των στελεχών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Η επίτευξη του στόχου του Οδηγού Ασφαλούς Λειτουργίας Τουριστικών Καταλυμάτων  προϋποθέτει την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στις απαιτήσεις που προκύπτουν για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, με απώτερο στόχο η Ελλάδα να αποτελεί έναν ασφαλή και ελκυστικό προορισμό.

Διεθνώς επιβεβλημένη η ασφαλής λειτουργία των καταλυμάτων

Σύμφωνα με το εισαγωγικό σημείωμα σχετικά με τον Οδηγό, η ασφαλής λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων εν μέσω πανδημίας θεωρείται διεθνώς μία επιβεβλημένη και άκρως σημαντική προϋπόθεση για την επάνοδο των επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά και των επισκεπτών σε μία νέα κανονικότητα που ορίζεται όχι μόνο από τα πρωτόκολλα υγιεινής, αλλά και από το αίσθημα της ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους πελάτες των τουριστικών καταλυμάτων. Προϋποθέτει την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στις απαιτήσεις που προκύπτουν για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, με απώτερο στόχο η Ελλάδα να εξακολουθήσει να αποτελεί, σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες έναν ασφαλή και ελκυστικό τουριστικό προορισμό.

Τα τουριστικά καταλύματα, ως χώροι όπου πολλοί και διαφορετικοί άνθρωποι αλληλοεπιδρούν (φιλοξενούμενοι – επισκέπτες – εργαζόμενοι) ενδέχεται να αποτελέσουν εστίες διασποράς του ιού. Ως εκ τούτου, είναι επιβεβλημένη η λειτουργία τους υπό συγκεκριμένα πρωτόκολλα.

Ο οδηγός ασφαλούς λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αποτελεί ένα υπόμνημα που έχει βασιστεί πρωτίστως σε υγειονομικά πρωτόκολλα επιστημονικά τεκμηριωμένα με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και στην πολύτιμη εμπειρία των στελεχών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο παραμένει στην πρώτη γραμμή με στόχο την προστασία των πολιτών. Σκοπός λοιπόν του συγκεκριμένου οδηγού είναι να διευκολύνει με απλές, ουσιαστικές και κυρίως επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές, την καθημερινότητα των εργαζομένων και να τους δώσει τη δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ένα ασφαλές υγειονομικά περιβάλλον.

Για να επιτευχθεί όμως ο στόχος αυτός προέχει η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση τόσο των επιχειρηματιών όσο και του προσωπικού των τουριστικών καταλυμάτων σχετικά με τη λοίμωξη Covid-19, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου κρούσματος και γενικά τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η ομαδικότητα, η μεθοδικότητα, ο προγραμματισμός και η συνέπεια στα πρωτόκολλα είναι βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να γίνουν απόλυτα κατανοητές, με τα στελέχη της διοίκησης να διαμορφώνουν το σχέδιο δράσης και να το υλοποιούν, κάνοντας κοινωνούς όλους τους εργαζόμενους.

Εκπαίδευση προσωπικού

Σύμφωνα με τον Οδηγό, η ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με την εφαρμογή των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι της COVID-19 είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την τελευταία σχετική κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1632Β’). Μέσω της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν τις υπηρεσίες τους με γνώμονα την προστασία τόσο των εργαζόμενων του τομέα όσο και των πελατών, αποκαθιστώντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των τουριστών.

Ο έγκαιρος σχεδιασμός, η πρόληψη και η ενημέρωση συμβάλλουν στη διασφάλιση της υγείας των επισκεπτών και του προσωπικού και, ως εκ τούτου, στην εύρυθμη λειτουργία του τουριστικού καταλύματος.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει κυρίως:

 • Τις πηγές και τους τρόπους μετάδοσης του ιού.
 • Την ενημέρωση των αρμοδίων του καταλύματος και του λοιπού προσωπικού για τις προβλεπόμενες από το σχέδιο για τη διαχείριση και αντιμετώπιση ύποπτου κρούσματος Covid-19, διαδικασίες.
 • Τις μεθόδους και πρακτικές καθαρισμού και απολύμανσης των εντοπισμένων σημείων με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης του ιού.
 • Την επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών αναφορικά με την τήρηση των μέτρων
 • Τα βασικά μέτρα αποφυγής διασποράς του ιού.

Η συμβολή των εργοδοτών σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον

Όπως τονίζεται στον Οδηγό, η διεύθυνση του καταλύματος υποχρεούται για τη λήψη μέτρων ατομικής υγιεινής στον χώρο εργασίας(τόσο των εργαζομένων όσο και των τρίτων) και επιβλέπει την εφαρμογή τους.

Ειδικότερα:

 • Τις πηγές και τους τρόπους μετάδοσης του ιού.
 • Την ενημέρωση των αρμοδίων του καταλύματος και του λοιπού προσωπικού για τις προβλεπόμενες, από το σχέδιο για τη διαχείριση και αντιμετώπιση υπόπτου κρούσματος COVID-19, διαδικασίες.
 • Τις μεθόδους και πρακτικές καθαρισμού και απολύμανσης των εντοπισμένων σημείων με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης του ιού.
 • Την επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών αναφορικά με την τήρηση των μέτρων.
 • Τα βασικά μέτρα αποφυγής διασποράς του ιού.
 • Αναπτύσσει Σχέδιο Δράσης, το οποίο περιλαμβάνει πρωτόκολλα για κάθε τμήμα/υπηρεσία της εγκατάστασης για τη λήψη μέτρων, την πρόληψη και τη διαχείριση πιθανών κρουσμάτων COVID-19 και ορίζει συντονιστή για την επίβλεψη της εφαρμογής του, υπεύθυνους για την τήρηση των πρωτοκόλλων για κάθε επιμέρους τμήμα του καταλύματος (π.χ. F&B, Housekeeping) και έναν ιατρό ο οποίος ενεργεί βάσει των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ.
 • Ενημερώνει και παροτρύνει το προσωπικό και τους τρίτους (π.χ. προμηθευτές, εξωτερικούς συνεργάτες) για συμμόρφωση με τις ορθές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής.
 • Παρέχει κατάλληλες εγκαταστάσεις, όπως νιπτήρες για πλύσιμο χεριών και απαιτούμενα υλικά- μέσα, όπως αντισηπτικά διαλύματα (σε μορφή υγρού, αφρού, γέλης, εμποτισμένα μαντηλάκια) και υλικά για στέγνωμα χεριών (χειροπετσέτες μιας χρήσης) στους εργαζόμενους και τοποθετεί κατάλληλους μηχανισμούς για αντισηψία των χεριών στις εισόδους/ εξόδους και στους κοινόχρηστους χώρους του καταλύματος, δίνοντας έμφαση στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή με το ευρύ κοινό.
 • Εφοδιάζει το προσωπικό με τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) (μάσκες, ασπίδα προσώπου, γάντια κ.λπ.), σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ειδικές οδηγίες/κατευθύνσεις του Ε.Ο.Δ.Υ., της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και τις αποφάσεις των αρμόδιων φορέων και επιβλέπει την επάρκεια των αποθεμάτων τους.
 • Τηρεί αρχεία εκπαίδευσης των εργαζομένων.

Δείτε ακόμα

Δύο ξενοδοχεία στην Κρήτη στο χαρτοφυλάκιο της Meliá Hotels

N. K.

Niko Seaside Resort στον Άγιο Νικόλαο: Θα αποτελέσει το δεύτερο MGallery στη χώρα μας (Εικόνες)

Γ. Π.

Αλλαγές στα υγειονομικά πρωτόκολλα, ζητά με επιστολή της η ΠΟΞ

Γ. Π.

Mitsis Hotels: Eπενδυτικό σχέδιο ύψους 250 εκατ. ευρώ

Γ. Π.

Ο Πάνος Αλμυράντης νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΕΗΜΑ)

Γ. Π.

Ας διαγράψουμε τον Απρίλιο και από την φετινή σεζόν. Ελπίζουμε για τον Μάιο

Γ. Π.
φορτώνει....