21.6 C
Άγιος Νικόλαος
28 Μαΐου 2023
Food & Beverages

Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση του κλάδου που γίνεται στην Ελλάδα. Αποτελεί τον τόπο συνάντησης των ανθρώπων της μελισσοκομίας και έναν άριστο τρόπος για την προβολή του Ελληνικού μελιού τόσο στους χώρους εστίασης και εμπορίας όσο και στο καταναλωτικό κοινό, που κατακλύζουν κάθε χρόνο τους χώρους της έκθεσης.

Ψήφος εμπιστοσύνης στο Φεστιβάλ από τους καταναλωτές και τους μελισσοκόμους.

Στόχος και του 12ου Φεστιβάλ είναι η προβολή και προώθηση του επώνυμου ελληνικού μελιού, κυρίως των μικρών παραγωγών, και των προϊόντων κυψέλης στο καταναλωτικό κοινό και στους χώρους μαζικής εστίασης. Επιπλέον, αποτελεί τον τόπο για την σύναψη εμπορικών και επιχειρηματικών συμφωνιών μεταξύ των παραγωγών και επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης μελισσοκομικών προϊόντων και εξοπλισμού.

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 2021

Η Έκθεση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας αποτελεί τον τόπο συνάντησης, επιμόρφωσης και πληροφόρησης όλων των εμπλεκόμενων στον μελισσοκομικό τομέα και όλες τις εξελίξεις σχετικά με τον τομέα της παραγωγής, των μηχανημάτων, του εξοπλισμού, των νέων τεχνολογιών, της νέας νομοθεσίας, της τυποποίησης, της προώθησης, της υγιεινής και της ασφάλειας του μελιού και των λοιπών προϊόντων κυψέλης θα καλύψει σε απόλυτο βαθμό τις ανάγκες των επιχειρηματιών του χώρου καθώς είναι ο ιδανικός τόπος προβολής προϊόντων, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Μελιού και των Προϊόντων του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Πρωινή Συνεδρία

10.00 – 10.15   Προσέλευση – Εγγραφές

10.15 – 10.30   Χαιρετισμοί

10.30 – 10.45 Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Ουσιών: Επιπτώσεις στην Υγεία και το Περιβάλλον

10.45 – 11.00Προϋποθέσεις Επιτυχίας Εμπορικού Καταστήματος με Μέλια και Προϊόντα Μέλισσας

11.00 – 11.15 Εμβληματική Δράση: «Δρόμοι της Μέλισσας». Στόχοι και Δράσεις

11.15 – 11.30 Μέθοδοι Aξιολόγησης Φυτοφαρμάκων και ο Αγώνας για την Προστασία των Μελισσών

11.30 – 11.45 Αυθεντικότητα Ελληνικού Μελιού: Νέες Tεχνικές Tεκμηρίωσης, Tρέχουσα                        Kατάσταση και Προοπτικές

11.45 – 12.00 Χρησιμοποιώντας DNA για την Αποκάλυψη της Ταυτότητας του Μελιού

12.00 – 12.15 Νοσεμίαση: Ένας παλιός γνώριμος ή μια νέα απειλή για τη μελισσοκομία;

12.15 – 12.30 Ελληνική Πρόπολη και Δηλητήριο της Μέλισσας: Προοπτικές Παραγωγής –

                       Σύνθεση – Χρήσεις

12.30 – 12.45 Ερωτήσεις – Συζήτηση

12.45 – 13.00 Προϊόντα Μέλισσας: Αγωγή Καταναλωτή και Εμπορικές Πρακτικές

13.00 -13.15   Παράγοντες που Επιδρούν στην Απόδοση και στην Ποιότητα του Βασιλικού Πολτού

13.15 -13.30 Τα άγνωστα προϊόντα της κυψέλης

13.30 -13.45 Προφίλ Πτητικών Συστατικών Αμιγών Ειδών Γύρης και Έλεγχος της

13.45 -14.00 Αρχικά Αποτελέσματα της Αντιμικροβιακής Δράσης του Ελληνικού Μελισσόψωμου Έναντι Νοσοκομειακών Παθογόνων και Παθογόνων    Τροφίμων

14.00 -14.15   Αναστολή της Παραγωγής Μολυσματικών Παραγόντων (Virulence Factors)της Pseudomonas Aeruginosa Παρουσία Μελιών του Όλυμπου 14.15 – 14.30 Ερωτήσεις – Συζήτηση

14.30 – 14.45 Εξέλιξη της Διακίνησης Μελιού στην Ελλάδα και Διεθνείς Τάσεις  Κατανάλωσης Μελιού 14.45 – 15.00 Επιχειρηματική Επιτυχία στον Κλάδο της Μελισσοκομίας

15.00 – 15.15 Ερωτήσεις – Συζήτηση

15.15             Διάλειμμα

Απογευματινή Συνεδρία

17.00 – 17.15 Καινοτόμες Δραστηριότητες περί τη Μελισσοκομία

17.15 – 17.30 Χαρτογράφηση Ελληνικού Μελιού – Νησιωτική Ελλάδα.                                 

17.30 – 17.45 Ανάπτυξη Νέων Μεθόδων Διαφοροποίησης Μελιών με Χρήση της Αέριας

Χρωματογραφίας Συνδυασμένης με Φασματομετρία Μαζών (GC-MS) και της Υπέρυθρης Φασματοσκοπία (FT-IR).

17.45 – 18.00 Ένα Σύγχρονο Εργαλείο Γενετικής Ταυτοποίησης των Μελισσών που Αναπτύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SMARTBEES

18.00 – 18.15 Ερωτήσεις – Συζήτηση

18.15 – 18.30 Ο Ρόλος της Εκπαίδευσης και η Συμβολή της στην Προστιθέμενη Αξία των                        Προϊόντων της Μέλισσας

18.30 – 18.45 Το Επάγγελμα του Μελισσοκόμου στην Ελλάδα. Επενδυτικά Προγράμματα,

                        Στόχοι, Καινοτομίες και Προοπτικές. Μελισσοκομία για Αρχάριους. 

18.45 – 19.00 Ψηφιακές Γεωχωρικές Τεχνολογίες για μια Σύγχρονη Χωροχρονικά Καθορισμένη Μελισσοκομία

19.00– 19.15 Προβιοτικοί Μικροοργανισμοί ΕΜ. Το Νέο Μείγμα ΕΜ για την Μελισσοκομία

19.15– 19.30 Ερωτήσεις – Συζήτηση

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Πρωινή Συνεδρία

10.15 – 10.30   Προσέλευση Συνέδρων

10.30 – 10.45 12 χρόνια Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας. Σημείο

                         Συνάντησης Μελισσοκόμων, Επιστημόνων, Κατασκευαστών, Καταναλωτών

10.45 – 11.00 Μελισσοκομικά Προϊόντα ως Καινοτόμες Πρώτες Ύλες Κοσμητολογίας

11.00 – 11.30 Μέλισσα η Kόρη που δεν Aπόκτησα. 25 Xρόνια Mελετών

11.30 – 11.45 Τεχνητή Διακοπή Γόνου Μελισσιών για Αντιμετώπιση του Βαρρόα

11.45 – 12.00 Ξεγόνιασμα Μελισσιών και Θεραπεία για το Βαρρόα

12.00 – 12.15 Οι Αθρόες Ελληνοποιήσεις και οι Τρόποι Αντίδρασης από την Πλευρά των

                        Παραγωγών για τη Διασφάλιση της Επιβίωσης τους

12.15 – 12.30 Νέο Καινοτόμο Μοριακά Ενεργοποιημένο Συμπλήρωμα Ανοσοποιητικού

                     Συστήματος τωνΜελισσών

12.30 – 12.45 Παρουσίαση της Πλατφόρμας Alertbee στην Μελισσοζυγαρια και τα

Οφέλη του Μελισσοκόμου με την Βοήθεια Γραφημάτων και Ιστορικού

Σχετικά με το Βάρος και της Καιρικές Συνθήκες.

12.45 – 13.00 Νέες Απαιτήσεις για Αναλύσεις Επιμολυντών στις Εξαγωγές Μελιού

13.00 – 13.15 Μελισσοκομικός Ειδικός Φακός Κεφαλής και Παγίδα Αφεσμών: Δύο

Καινοτόμες Εφαρμογές

13.15 – 13.30 Η Γυρεοσκοπική Εξέταση του Μελιού και η Συμβολή της στον Έλεγχο της Ποιότητας και της Νοθείας

13.30 – 13.45 Η Βιολογική Μελισσοκομία Σήμερα

13.45 – 14.00 Ερωτήσεις – Συζήτηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλ. 2103610265 Fax. 2103610276 email. [email protected]

www.greekhoneyfestival.gr ● www.facebook.com/festivalmeliou

Ακολουθήστε το filoxenianews στο Google News και στο Facebook

Δείτε ακόμα

Wine Intelligence: Αλλάζει η κατανάλωση κρασιού στους νέους

N. K.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Παγκρήτιο Φόρουμ Προώθησης Κρητικών Προϊόντων

Γ. Π.

Φεστιβάλ Τρύγου Νάουσας-24 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2021

N. K.

Χρυσό Μετάλλιο για το Dianthos Boutari

Γ. Π.

Κίνα: Οι καταναλωτές προτιμούν όλο και περισσότερο τα τοπικά κρασιά

N. K.

Άρης Σκλαβενίτης:Καλύτερος Οινοχόος για το 2023

N. K.
φορτώνει....